รหัสนิสิต:
รหัสผ่าน:
 

ภาคเรียนที่ 2/2557
แนวการสอน/แนวปฏิบัติ

แนวการสอน [ดาวน์โหลด]
แนวปฏิบัติสำหรับนิสิต [ดาวน์โหลด]
ตรวจสอบรายชื่อนิสิต

หมู่เรียน  

หมายเหตุ
ให้นิสิตมาซื้อหนังสือและรับบาร์โค้ดทุกคน
มิฉะนั้นจะไม่สามารถส่งงาน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค

:: ข่าวประกาศ
ประกาศด่วน!!!
ให้นิสิตที่นำบาร์โค้ดของเพื่อนมาติด และผู้ที่ให้บาร์โค้ดตัวเองกับคนอื่น มาติดต่อ อ.อมลณัฐ ที่ห้อง 412 ด่วน ภายในวันที่ 7 ม.ค. 58 เวลา 15.00 น.
มิฉะนั้นจะปรับคะแนนเป็น 0 คะแนนทั้งคู่