รหัสนิสิต:
รหัสผ่าน:
 

ภาคเรียนที่ 3/2558
แนวการสอน/แนวปฏิบัติ

แนวการสอน [ดาวน์โหลด]
แนวปฏิบัติสำหรับนิสิต [ดาวน์โหลด]
ตรวจสอบรายชื่อนิสิต

หมู่เรียน  

หมายเหตุ
ให้นิสิตมาซื้อหนังสือและรับบาร์โค้ดทุกคน
มิฉะนั้นจะไม่สามารถส่งงาน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค


:: ข่าวประกาศ
เลื่อนสอบ หมู่เรียน M2
ขอเลื่อนการสอบหมู่เรียน M2 จากวันอังคารที่ 22 มี.ค.
เป็นวันอังคารที่ 29 มี.ค. เวลา 18.00น.
นิสิตที่ซื้อหนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการแล้วแต่ยังไม่ได้รับหนังสือ
ให้มารับได้ที่ห้อง 412 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กพ. เวลา 9.30น. เป็นต้นไป
(นำบาร์โค้ดและบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมาด้วย)
ประกาศ+++ นักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค และ/หรือ ปลายภาค ตั้งแต่เทอมที่ผ่านจนถึงเทอม1/2558 ให้มาสอบรอบ2 ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. ห้อง 262
หมายเหตุ โปรดแต่งกายชุดนักศึกษา
นำบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนมาด้วย