เนื่องจากเกิดปัญหาทางเทคนิคกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูล
ทำให้ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนออนไลน์เกิดความเสียหาย

ดังนั้น ขอให้นิสิตที่ได้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ไปแล้ว ลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง

ขออภัยในความไม่สะดวก


เข้าสู่หน้าแรกบทเรียนออนไลน์