รหัสนิสิต:
รหัสผ่าน:
 

ภาคเรียนที่ 2/2557
แนวการสอน/แนวปฏิบัติ

แนวการสอน [ดาวน์โหลด]
แนวปฏิบัติสำหรับนิสิต [ดาวน์โหลด]
ตรวจสอบรายชื่อนิสิต

หมู่เรียน  

หมายเหตุ
ให้นิสิตมาซื้อหนังสือและรับบาร์โค้ดทุกคน
มิฉะนั้นจะไม่สามารถส่งงาน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค

:: ข่าวประกาศ
คะแนนสอบกลางภาค
นิสิตคนใดที่คะแนนกลางภาคยังไม่ออก ให้มาติดต่อที่ห้อง 412 ด่วน
ประกาศ คะแนนสอบกลางภาค
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการตรวจข้อสอบ ทำให้คะแนนบางคนน้อยกว่าที่ได้จริง ขณะนี้กำลังดำเนินการตรวจใหม่อีกครั้ง จึงจำเป็นต้องรีเซ็ตคะแนนกลางภาคเป็น 0 คะแนนทุกคน หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง